Friday, November 23, 2007

Programe educationale

PROGRAME DE EDUCAŢIE ŞI CERCETARE

ERZIEHUNGS UND FORSCHUGSPROGRAMME

MASTERATE

MASTERSTUDIENGANG

Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale ( sec. XVII – XXI)
Obiective:
Forma: MASTER
Durata: ( 4 semestre; cursuri de zi)
Condiţii de admitere: Programul este accesibil tuturor persoanelor cu diplomă de licenţă. Selecţia se va face pe bază de dosar, care trebuie să includă: diploma de licenţă, foaia matricolă, certificate de atestare a cunoştinţelor de limbă străină.
Candidaţii vor fi supuşi unui interviu, ale cărui detalii sunt în curs de elaborare.
Structura modulului: trunchi comun
Forma de examinare finală: disertaţie
Frecvenţa: studenţii vor urma trunchiul comun ( nivelul de bază), primind la absolvire o diplomă de studii.


ANUL I. Sistemele politice internaţionale de la Pacea din Westphalia (1648) şi până în prezent

SEM. I
1 Introducere la studiul relaţiilor internaţionale
2 Sistemul modern de state (1648-1815)
3 Europa de Est şi Pacea din Westphalia
4 Ordinea europeană (1815-1878)
5 Tripla Alianţă şi Antanta (1879-1914). Impactul Marelui Război

SEM. II

1Sistemul securităţii colective (1919-1939). Originile şi responsabilităţile celui de-al doilea război mondial.
2 Organizarea păcii după Al Doilea Război Mondial. Războiul rece
4 Ordinea mondială după 1989
5 GeopoliticaANUL II. Instituţii şi organizaţii internaţionale ( sec. XVII-XXI)


SEM I
Diplomaţia. Norme, principii, instituţii, şcoli.
Relaţii internaţionale. Istorie şi politologie.
Începuturile instituţionalizării raporturilor internaţionale. De la conciliile medievale la congresele moderne.
De la Liga Naţiunilor la Organizaţia Naţiunilor Unite
NATO şi Uniunea Europeană

SEM II
Emergenţa identităţilor naţionale în Europa
Instituţii şi organizaţii juridice internaţionale
Instituţii şi organizaţii economico-financiare internaţionale
Instituţii şi organizaţii culturale internaţionale. UNESCO
Mass media şi relaţiile internaţionaleUNIVERSITATEA KONSTANZ
DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, SOCIOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

STUDII DE MASTER EUROPA DE EST


Studiile de master Europa de Est implică trei direcţii de orientare: cultură şi literatură slavă, Istoria Europei de Est, Ştiinţe politice şi administrative. În cadrul programului sunt prezentate informaţii cu referire la Europa de Est în domeniile literaturii, ştiinţelor comunicării, istorie şi politică. Acest master se caracterizează prin:
-transdisciplinaritate
-internaţionalism
-o formare lingvistică şi metodică fundamentată
-o abordare din mai multe perspective
-un semestru obligatoriu în străinătate
-îndrumare individuală şi o predare la nivel înalt prin numărul limitat de participanţi
-colaborare cu Universitatea Rusă de Stat (RGGU) in Moscova şi interacţiuni cu alte universităţi din Europa de Est

Absolvenţii acestor studii vor avea şanse profesionale exclusive în contextul internaţionalizării pieţei de muncă europene şi a „deschiderii spre Est”. Printre competenţele însuşite în urma acestor studii se numără:
-capacitatea de analiză a evenimentelor şi proceselor politice, istorice şi culturale cu competenţă lingvistică şi la nivel ştiinţific precum şi capacitatea de a evalua şi a prezenta cu claritate contexte complexe
-capacitatea de a evalua într-un mod diferenţiat spaţiul est-european şi de a-l integra în evoluţia la nivel european
-cunoştinţe interculturale, capacitatea de cercetare şi experienţă în străinătate prin cel puţin un semestru cu practică facultativă
-capacitatea de a lucra în şcoli, universităţi, în educarea adulţilor, în domeniul Mass-Media şi PR, precum şi în consultanţă politică şi economică

Programul de Master Europa de Est se adresează:
-absolvenţilor cu rezultate peste medie a studiilor universitare în domeniul Ştiinţelor umaniste, sociale şi culturale
-studenţilor, inclusiv studenţilor străini cu studii sau interese profesionale şi de cercetare pentru tema Europa de Est
-studenţilor, care caută posibilitatea unui studiu interdisciplinar, teoretic şi practic într-un mediu de cercetare internaţională intensivă;
-tinerilor academicieni, care au acumulat deja un anumit număr de ani ca experienţă profesională şi care şi-au însuşit deja prin participarea la un program de studii competenţe fundamentate în mod ştiinţific cu privire la Europa de Est şi care doresc să-şi îmbogăţească teoretic şi metodic cunoştinţele şi experienţele deja acumulate


Studiile de master cuprind:
-cursuri şi seminarii totalizând 120 ECTS-Credite
-opţiunea între domeniile de studiu literatură şi cultură slavă ; ştiinţe politice şi administrative ; istorie est-europeană
-două module de studiu din domeniile pentru care nu s-a optat
-cursuri de formare lingvistică
-lucrarea de master
-un examen oral final
-un semestru obligatoriu în străinătate într-o universitate est-europeană parteneră în al treilea semestru


Interdisziplinärer Master-Studiengang Osteuropa


UNIVERSITÄT KONSTANZ
FACHBEREICH: GESCHICHTE UND SOZIOLOGIE MIT SPORT - UND ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT

Der Master-Studiengang Osteuropastudien setzt sich zusammen aus den drei Fachrichtungen Slavische Literatur- und Kulturwissenschaft, Osteuropäische Geschichte sowie Politik- und Verwaltungswissenschaft. In ihm werden osteuropabezogene Kenntnisse in den Bereichen Literatur, Medien, Geschichte und Politik vermittelt. Der Studiengang zeichnet sich aus durch:

Transdiziplinarität
Internationalität
eine fundierte methodische und sprachliche Ausbildung
einen multiperspektivischen Ansatz
ein obligatorisches Auslandssemester
individuelle Betreuung und anspruchsvolle Lehre durch Beschränkung der Studierendenzahlen
Zusammenarbeit mit der Russischen Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität (RGGU) in Moskau sowie Kooperationen mit anderen osteuropäischen Universitäten

Den Absolventen des Studiengangs werden im Kontext der Internationalisierung des europäischen Arbeitsmarktes und seiner „Osterweiterung“ exklusive Berufschancen eröffnet. Zu den besonderen Kompetenzen, die mit den Osteuropastudien erworben werden können, gehören:

die Fähigkeit, politische, historische und kulturelle Ereignisse und Prozesse mit Sprachkompetenz und auf hohem wissenschaftlichen Niveau zu analysieren sowie komplexe Zusammenhänge umfassend zu beurteilen und klar zu präsentieren;
die Kompetenz, den Großraum Osteuropa differenziert zu beurteilen und ihn in die europäische Entwicklung einzuordnen;
interkulturelles Wissen, Forschungskompetenz und Auslandserfahrung durch mindestens ein Studiensemester im Ausland mit fakultativem Praktikum;
die Fähigkeit, in Schulen und Hochschulen, in der Erwachsenenbildung, im Medien- und PR-Bereich sowie in der Politik- und Unternehmensberatung zu arbeiten.

Zielgruppen des Studiengangs Osteuropastudien sind:

überdurchschnittlich qualifizierte Absolventen geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlicher BA-Studiengänge;
in- und ausländische Studierende mit osteuropabezogenen Studien-, Berufs- und Forschungsinteressen;
Studierende, die Möglichkeiten zu einem fächerübergreifenden, theorie- und empiriegeleiteten Studium in einem forschungsintensiven und internationalen Umfeld suchen;
junge Akademiker, die bereits einige Jahre Berufserfahrung gesammelt haben und mit ihrer Teilnahme am Studienprogramm wissenschaftlich fundierte Osteuropakompetenzen erwerben bzw. ihre bereits vorhandenen kulturellen Erfahrungen und Kenntnisse theoretisch und methodisch vertiefen wollen.

Das Studium umfasst:

einen Vollzeitstudiengang mit insgesamt 120 ECTS-Credits
die Wahl zwischen den Vertiefungsbereichen Slavische Literatur- und Kulturwissenschaft, Politik- und Verwaltungswissenschaft und Osteuropäische Geschichte als erste Fachrichtung
zwei Ergänzungsmodule aus den anderen beiden Fachrichtungen
einen Ergänzungsbereich mit sprachpraktischer Ausbildung
die Master-Arbeit
eine mündliche Abschlussprüfung
ein obligatorisches Auslandssemester an einer osteuropäischen Partneruniversität im dritten Semester

No comments: