Friday, November 23, 2007

Curriculum Vitae

Nume si prenume/
Topor, Claudiu-Lucian

Experienta profesionalaActivitate didactică: neîntreruptă în invăţământul superior din România. Bursier DAAD la Universitatea din Konstanz (Germania), 01iulie/31 august 2001, 01-12 septembrie 2001; 01-30 septembrie 2003, profesor invitat (visiting professor) la Universität Konstanz, Fachbereich Geschichte und Soziologie, Geistwissenschaftliche Sektion, Osteuropäische Geschichte, pentru pentru prezentarea cursului Rumänien. Eine Einführung in die Geschichte und die Politik der Transformationszeit), în colaborarea cu doamna prof. univ. dr. Bianka Pietrow – Ennker; 1-7 iunie 2010 mobilitate didactică la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta; 01 iulie – 01 august 2010 profesor invitat ( visiting professor) la Universität Konstanz, Fachbereich Geschichte und Soziologie, Geistwissenschaftliche Sektion, Osteuropäische Geschichte, pentru prezentarea cursului Deutschland und Rumänien: Die Entwicklung diplomatischer Beziehungen ( 1880 – 2010 ). Activitate de cercetare: Cercet. Postdoc. - septembrie 2010- martie 2013 . Contract de cercetare în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/49944 - Dezvoltarea capacităţii de inovare şi cresterea impactului cercetării prin programe post-doctorale.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi şi responsabilităţi didactice: În cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi susţin cursuri şi seminarii la domeniul de licenta istorie, specializarea Istorie ( Introducere în istorie / Curs şi seminar/ Anul I/ Sem. II; Istoria relatiilor internationale /Curs şi seminar opţional/ anul anul II/ Sem III; Diplomaţia modernă. O istorie a congreselor şi conferinţelor internaţionale/ sau Originile si responsabilitatile primului razboi mondial /Curs şi seminar special/ anul III/ Sem. V; Mass-media si relaţiile internaţionale / Curs şi seminar în cadrul programului de Master Relaţii, instituţii şi organizţtii internaţionale (sec XVII-XXI), Europa modernă, seminar / anul II/ Sem. I), Istoria relatiilor internationale, Curs si seminar general/ Anul I/ Sem. II, Facultatea de Stiinte Politice, specializarea Relatii internationale si studii europene.

Educatie si formare

- 2001- 2006 - doctorand la Facultatea de Istorie a Universităţii „ Al. I. Cuza ” din Iaşi
- 2000 - 2001- am urmat programul de studii aprofundate „ Românii în relaţiile internaţionale” la Facultatea de Istorie a Universităţii „ Al. I. Cuza” din Iaşi - 1996-2000
- 1996 -2000 - student la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii “ Al. I. Cuza ” din Iaşi, specializarea Istorie
- 1994-1995 - student la Academia Internationala pentru Studiul Istoriei, Culturii si Religiilor din Bucureşti, specializarea Cultură şi religie
- 1990 -1994 - elev la Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza ” din Focşani, profil filologie-istorie

Calificarea / diploma obţinută
- 2006, am susţinut în şedinţă publică lucrarea de doctorat intitulată Germania, România şi războaiele balcanice (1912-1913), pentru care am obţinut titlul ştiinţific de doctor în Ştiinţe Umaniste, domeniul Istorie (calificativul foarte bine şi distincţia Magna cum laudae ) / dipoma de doctor in Ştiinte umaniste
- 2001 am absolvit studiile aprofundate la Facultatea de Istorie a Universităţii „ Al. I. Cuza ” din Iaşi, specializarea „Românii în relaţiile internaţionale”; lucrare de disertaţie: Relaţii politice româno-germane (1883-1914) / diploma de studii aprofundate
- 2000 - Licenţiat în istorie, Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, specializarea istorie; lucrare de licenţă Activitatea Consulatului Austriei din Iaşi (1853-1856); şef de promoţie/ diploma de licenţă
- 1994 - absolvent al Colegiului National “Alexandru Ioan Cuza” din Focşani, profil filologie-istorie/ diploma de bacalaureat

Publicatii

Carti de autor
Germania, România şi războaiele balcanice, Editura Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 2008, 323 p. ISBN 978-973-703-310-9
Istoricii români şi lumea germană în a doua jumătate a secolului XIX, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2008, 236 p, ( in colaborare cu Serinela Pintilie). ISBN 973 – 152 -071-6
Relatii internationale in lumea moderna ( Secolele XVII –XIX), Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iasi, 2009, 201 p. ISBN – 978-973-703-502-8

Studii si Articole
Austria și jurisdicția consulară în Principatele Române. Cazul Csallner in “Optiuni Istoriografice”, Buletinul Asociației Tinerilor Istorici Ieșeni, I, nr. 1, Iași, 2000, pp. 83-91.
Imaginea Principatelor Române în mediile germane la jumătatea secolului al XIX-lea in “Optiuni Istoriografice” in “Optiuni Istoriografice”, Buletinul Asociației Tinerilor Istorici Ieșeni I, nr.2, Iasi, 2000, p. 173-183.
Relatiile politice intre Romania si Germania. Starea actuală și perspectivele cercetării, in volumul Istoria – o meditație asupra trecutului, editat de Gabriel Bădărău, Gh. Cliveti, Mihai Cojocariu, Iași, 2001, p. 351-359.
Alianta Balcanica din 1912 si relatiile germano-romane, in Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol , Tom XXXIX-XL, 2002-2003, Omagiu profesorului Dan Berindei, Iasi, Editura Academiei Romane, p. 420-430, ISSN 0074-039X;
Austro-Ungaria si diferendul romano-bulgar in chestiunea Silistrei (1912-1913), in Analele Stiintifice ale Universitatii Al. I. Cuza, Istorie, Tom XLVII-XLVIII, Iasi, 2002-2003, ISSN 1221-843X;
Deutschland, Rumaenien und der Bukarester Frieden (1913), in vol. East-Central Europe and the Grat Powers Politics (19 th-20 th Centuries). Edited by Veniamin Ciobanu, Romanian Academy A.D. Xenopol Institute, Editura Junimea, Iasi, 2004, ISBN: 973-37-0167-X. p. 160-181;
Germania si criza raporturilor romano-austro-ungare (1912-1913), in Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol , Tom XLI, Iasi, 2004, p. 295-310, ISSN 0074-039X;
Pacea de la Bucuresti (1913) si relatiile Romaniei cu Puterile Centrale, in Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol , Tom XLII, Iasi, 2005, p. 349-363, ISSN 0074-039X;
Romania, Austro-Ungaria si razboiul din Balcani. Vizita la Bucuresti a generalului Conrad von Hoetzendorf, 28-30 noiembrie 1912, in Analele Stiintifice ale Universitatii Al. I. Cuza, Istorie, Tom LI, 2005, ISSN 1221-843X, p. 189-200;
Actiuni antiunioniste ale consulatului austriac la Iasi dupa Congresul de la Paris (1856-1858), in vol. Congresul de pace de la Paris (1856). Prefaceri europene, implicatii romanesti, editat de Dumitru Ivănescu şi Dumitru Vitcu, Editura Junimea, Iaşi, 2006, p. 47-87, ISBN (10) 973-37-1227-2;
Interferente politice germano-romane in timpul primului razboi balcanic (1912-1913), in Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol , Tom XLIII-XLIV, Iasi, 2006-2007, p. 375-421, ISSN 1221-3705
The War in Images. The Romanians and Bulgarians in 1913, in Valahian Journal of Historical Studies, No. 12/ 2009, Targoviste, Editura Cetatea de Scaun, p. 79 – 88. ISSN 1584 -2525
Diplomatia europeana in vremea razboaielor balcanice (1912-1913). Initiative si responsabilitati, in Analele Universitatii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2 (16) / 2009, I Editura Universitaria, Craiova. ISSN 1224-5704;
Vizita tarului Nicolae al II -lea la Constanta (1914). Ecouri in presa europeana, in Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, Tom XLVI, 2009, Bucuresti, Editura Academiei Romane. ISSN 1221-3705
Romania si Conferinta ambasadorilor de la Londra ( Decembrie 1912 -August 1913), in Analele Universitatii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 1(15) / 2009, p. 201- 211, Editura Universitaria, Craiova. ISSN 1224-5704.
Germany, Romania and the July Crisis (1914) in “Valahian Journal of Historical Studies” (VJHS), in No.14/ 2010, ISSN 1584-2525, p. 263-279
Die politische Rede der rumänischen Neutralität (1914-1916). Das nationale Ideal in der Kriegsrethorik ), in “The Romanian Journal of Modern History” (RJMH), Vol. I, No. 2/ December 2010, ISSN 2068-715X, p. 97-118
Imaginea ministrilor romani in corespondenta diplomatica germana. De la razboaiele balcanice la razboiul mondial (1912-1916, in volumul Diplomatie si destine diplomatice in lumea romaneasca, Editura Cetatea de Scaun, Targoviste, 2011, ISSN 978-606-537-074-6, p. 101-113.
Avatarurile istoriografice ale ″marelui război″. Perspectiva românească: de la anii stalinismului la căderea comunismului in volumul Arheologie și istorie în spațiul carpato-balcanic, editat de Mircea Anghelinu, Iulian Oncescu, Radu Carciumaru, Editura Cetatea de Scaun, Targoviste, 2011, pp. 455-464.
Razboiul cu orice pret… Ne trebuie Ardealul! Retorică si violență în societatea românească (1914-1916), in volumul Stat șii societate (III), editat de Marusia Cârstea și Sorin Liviu Damean, Editura Universitaria, Craiova, 2011, pp. 240-250.
Auf den Spuren von Hans Benning in Siebenbürgen. Die deutsche Kriegspropaganda und die Reaktionen der ungarischen Regierung (1914–1916) in Forschungen zur Volks-und Landeskunde, Band 54, 2011, Institutul de cercetari socio – umane, Sibiu, Editura Academiei, 2011, pp. 70-80.
Germany’s policy and the diplomatic agenda of Romanian neutrality (1914-1916). The Prospect of a plan for an alliance with Sweden in Revista Română de Studii Baltice şi Nordice, Vol. 3, Issue 1 (2011): pp. 131-144.
Romanians and Foreigners at the Death of King Carol I of Romania (1914). Ideas, Thoughts and Feelings in The Romanian Journal of Modern History, vol. II, No. I, Iași, June 2011, pp. 87-97
University of Iasi and its external connections. Since its beginnings up to the First World War (1914) in Ȍt Kontinens Az Uj-ésbJelenkori Egyetemes Tȍrténeti Tanszék kȍzleményei No. 2010. Eȍtvȍs Loránd Tudományegyetem Bȍlcsészettudományi Kar, Budapest, 2011, pp. 247-257.


Sesiuni științifice (selectiv)

Austria si Principatele Romane in timpul Congresului de la Paris. Actiuni antiunioniste ale consulului austriac la Iasi, 1856-1858, in cadrul simpozionului intitulat Congresul de pace de la Paris (1856). 150 de ani, organizat de Institutul de Istorie A. D. Xenopol si Facultatea de Istorie a Universitatii Al. I. Cuza Iasi, 25 mai 2006.
Rumaenien im Umbruch: Universitaet und Alltagsleben, im Rahmen des Kolloquiums der Osteuropaeischen Geschichte, Universitaet Konstanz, Geiswissenschaftliche Sektion, Fachbereich Geschichte und Soziologie, 03. Mai 2007.
Razboiul din imagini. Romanii si bulgarii la 1913, in cadrul conferinţei organizată cu ocazia Zilelor Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, 25 octombrie 2007.
România şi conferinţa ambasadorilor de la Londra, 1912, in cadrul simpozionului intitulat Romania moderna. Constructie nationala si implicatii europene, organizat de Institutul de Istorie A. D. Xenopol din Iasi, cu ocazia Zilelor Academice Iesene, 24 septembrie 2008.
Vizita tarului Nicolae al II – lea la Constanta ( 1914). Ecouri in presa germana, in cadrul seminarului intitulat 130 de ani de relatii diplomatice romano-ruse, organizat la Iasi de Comunitatea rusilor lipoveni din Romania, Universitatea Alexandru Ioan Cuza si Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti, 10 octombrie 2008.
Diplomati europeni si rivalitati balcanice la inceputul secolului XX, in cadrul simpozionului Diplomatie si conflict in relatiile internationale, organizat de Asociatia de relatii internationale Est-Democratia, Facultatea de Istorie si Academia Romana, 3-4 decembrie, 2008.
Un adversar inverşunat al Unirii Principatelor: consulul Austriei la Iaşi, Rudolf Oskar, baron de Goedel Lannoy, in cadrul simpozionului Unirea Principatelor Române -150, organizat de Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de Istorie A. D. Xenopol , Universitatea Al. I. Cuza din Iasi - Facultatea de Istorie, Complexul Muzeal National Moldova – Muzeul Unirii – Iasi, 16-17 ianuarie, 2009.
Der europäische Traum Rumäniens und die aktuelle Wirtschaftskrise, Vortrag im Rahmen des Kolloquiums der Osteuropäische Geschichte, Universität Konstanz, Fachbereich Geschichte und Soziologie, Geistwissenschaftliche Sektion, 14. Juli 2010.
Miniștrii români în corespondența diplomatică germană. Perioada neutralității (1914-1916), la simpozionul Diplomați români și străini în istoria României, organizat de Institutul de Istorie „ A. D. Xenopol”, Asociația „ Est Democrația” ; și Muzeul Unirii, în cadrul Zilelor Academice Ieșene, Iași, 17-18 septembrie 2010.
În Transilvania pe urmele lui Hans Benning. Propaganda de război germană şi reacţiile guvernului maghiar (1914-1916) la simpozionul 130 ani de relaţii diplomatice germano-române (1880-2010, Iaşi, 29 septembrie – 3 octombrie 2010.


Români şi străini la moartea regelui Carol I (1914). Impresii de contemporani, la simpozionul Cultură, politică şi societate în timpul domniei lui Carol I. 130 de ani de la Proclamarea Regatului României,organizat de Institutul de Istorie A. D. Xenopol si Universitatea Al. I Cuza din Iasi, 25-26 martie 2011.
Germany’s policy and the diplomatic agenda of Romanian neutrality (1914-1916). The Prospect of a plan for an alliance with Sweden. Second International Conference on Nordic and Baltic Studies in Romania: Black Sea and Baltic Sea Regions: Confluences, influences and crosscurrents in the modern and contemporary ages, Târgoviste, Romania, May 20-22, 2011.
Der "inländische" Feind - Das Schicksal derDeutschen im Altrumänien zwischen nationaler Identität und Rhetorik des Krieges (1914 /1916) la simpozionul international Identitäten im Spannungsfeld zwischen Selbst- und FremdwahrnehmungenZuschreibungen, Aushandlungsprozesse und methodische Überlegungen am Beispiel Osteuropas, 07. - 08. Oktober 2011,Universität Konstanz, Raum V1001.
Limbajul razboiului in societatea romaneasca. Intre “cultul Frantei” si “mitul german” (1914-1916) la conferinta Retorica politica moderna in Europa Centrala si de Sud-Est. Origini si forme de manifestare (secolele XVI-XX), Iasi, 3-5 noiembrie 2011, Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de Istorie.No comments: