Friday, November 23, 2007

Oferta de studii in RomaniaMASTERAT


Relatii, institutii si organizatii internationale (sec XVII-XXI)

CUI SE ADRESEAZĂ?

Masteratul în Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale este deschis tuturor absolvenţilor din învăţămîntul superior. În principiu, proiectul nostru este recomandat tuturor acelora care, indiferent de specializare, îşi doresc să devină consilieri sau specialişti în probleme ale integrării euro-atlantice. În mod prevalent, cursurile conferă însă o deschidere mai mare în aprofundarea tematicii, absolvenţilor din domeniul ştiinţelor umaniste, economic sau al academiilor cu profil militar.

OBIECTIVE PROGRAMULUI

Ø Formarea şi specializarea în domeniul istoriei relaţiilor internaţionale. Cercetarea istoriei relaţiilor internaţionale în cadrul mai larg al problemelor de istorie universală sau de istorie naţională va fi efectuată sine ira et studio, cu respect pentru adevăr şi rigoare ştiinţifică. Preocupările vor viza caracteristicile sistemului politic internaţional, formule şi tendinţe (vechi sau noi) de organizare a păcii, evoluţia istorică şi administrarea principalelor crize internaţionale sau focare de conflict, imaginarul raporturilor inter- etnice, perspective economice, incidenţe sociale şi instituţionale, interpretări juridice şi etno –culturale.
Ø Asigurarea unei calificări superioare în domeniul istoriei dreptului şi instituţiilor internaţionale. Deprinderea şi asimilarea termeni de specialitate în cadrul unor cursuri de lingvistică istorico -juridică, Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru citirea, traducerea şi interpretarea unui text specific domeniului istoriei relaţiilor internaţionale. Centrul va pune la dispoziţia cursanţilor documente din arhive, fotocopii, internet, materiale pe suport electronic sau pe hârtie, special concepute de către titularii cursurilor.


OFERTA EDUCAŢIONALĂ

ANUL I
SISTEMELE INTERNAŢIONALE DE LA PACEA DIN WESTPHALIA (1648) ŞI PÂNĂ ÎN PREZENT

Ø Introducere la studiul relaţiilor internaţionale
Ø Sistemul modern de state (1648-1815)
Ø Congrese si conferinte internationale
Ø Mass-Media si relatiile internationale
Ø Ordinea europeană (1815-1878)
Ø Tripla Alianţă şi Antanta (1879-1914). Impactul Marelui Război
Ø Sistemul securităţii colective (1919-1939). Originile şi responsabilităţile celui de-al doilea război mondial.
Ø Organizarea păcii după Al Doilea Război Mondial
Ø Războiul rece

ANUL II
INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII
INTERNAŢIONALE (SEC. XVII-XXI)

Ø Diplomaţia. Norme, principii, instituţii, şcoli.
Ø Începuturile instituţionalizării raporturilor internaţionale. De la conciliile medievale la congresele moderne.
Ø De la Liga Naţiunilor la Organizaţia Naţiunilor Unite
Ø NATO şi Uniunea Europeană
Ø Relaţii internaţionale. Lingvistică istorică şi juridică
Ø Instituţii şi organizaţii juridice internaţionale
Ø Instituţii şi organizaţii economico-financiare internaţionale
Ø UNESCO. Instituţii şi organizaţii culturale internaţionale
Ø Sisteme de securitate şi cooperare în America Latină, Africa, Asia şi Pacific.


METODOLOGIA DE ADMITERE

Acte necesare la înscriere:

1. Diplome studii (adeverinţă de absolvire; diplomă de licenţă/foaie matricolă) - originale
2. Certificatul de naştere (copie legalizată )
3. Certificatul de căsătorie - în cazul schimbării numelui (copie legalizată)
4. Fişa de înscriere (eliberată de facultate în ziua înscrierii)
5. Chitanţa pentru plata taxei de înscriere
6. Trei fotografii color tip buletin de identitate
7. Dosar plic

v Număr de locuri:
v Taxa de înscriere:
v Taxa anuală de şcolarizare:
v Perioada de înscriere: iulie/septembrie
v Algoritmul de calcul al mediei de admitere
Media anilor de studii din facultate - 50% şi media examenului de licenţă - 50%.
Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: - media anilor de studii în facultate; media examenului de licenţă

TITLUL OBŢINUT
Diploma de master

OPORTUNITĂŢI
PE PIAŢA MUNCII
Instituţii culturale, de cercetare, învăţămînt, mass-media
Organizaţii guvernamentale sau non-guvernamentale
Centre de afaceri, organizaţii euro-atlantice.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi
Facultatea de Istorie
Centrul de Istorie a Relatiilor Internationale
Bd. Carol I, 11 (CORPUL H - Casa Catargi)
Tel: +40-0232-201056;201617
No comments: